Fotogalerij - Vogels

Knobbelzwanen
Lepelaar vangt stekelbaars
Tapuiten
Knobbelzwaan
Roerdomp
Jong zilvermeeuwtje
Eenden op ochtendtrek
Waterral
IJsvogel
Graspieper
Goudvink
Klapekster
Kwartel
Rietgors
Blauwborst
Lepelaar
Watersnip
Tjiftjaf
Torenvalk met muis
Witte kwikstaart
Tapuit
Lepelaar
Lepelaars
Jonge rietzanger
Kieviten
Blauwe reiger
Jonge Roodborsttappuit
Roodborst
Purperreiger
Baardman
Ganzentrek
Lepelaars
Broedkolonie Zilver- en Kleine mantelmeeuw
Zwarte ibis
Roze flamingo's
Kleine plevier
Wintertaling
Buizerd
Hop, in het Markiezaat!
Kraanvogel
Zomertaling
Tapuit
Koekoektwist
Veldleeuwerik
Lepelaar
Blauwborst
Patrijs
Brandgans (stervend door botulisme)
Roodborsttapuit
Rosse stekelstaart
Buizerd
Buizerd
Buizerd op kadaver van een Ree
Sijs
Kruisbek
Drinkende kruisbek
Kruisbek
Kneu (man)
Kneu (vrouw) met nestmateriaal (hondenhaar)
Kneu
Havik
Eendje verschuilt zich achter lepelaar voor hitsige woerden